Schoutvorsthoeve

Beschermd monument van 22-04-1993 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zandhoven
Deelgemeente Zandhoven
Straat Driehoekstraat
Locatie Driehoekstraat 104 (Zandhoven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11054/117.1
  • OA002271

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Schoutvorsthoeve

Driehoekstraat 104, Zandhoven (Antwerpen)

Langgerekte hoeve onder mank zadeldak, zuidgevel van zes traveeën gemarkeerd door beschilderde speklagen en steigergaten.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Schoutvorsthoeve is beschermd als monument.

Het beschermingsbesluit motiveert de bescherming als volgt: "als voorbeeld van een hoeve met oudere kern waarvan het huidig uitzicht in traditionele stijl teruggaat tot 1715 en die door de hier gevestigde rechtbank als voorloper mag beschouwd worden van het huidige vredegerecht."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000782, Driehoekstraat 104 : Schoutvorsthoeve (S.N., 1993)

Waarden

De Schoutvorsthoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.