Beschermd monument

Heiligenbeeld Johannes Nepomucenus

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

ID: 5747   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5747

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-11-1985  ID: 2120

Beschrijving

De bescherming omvat het heiligenbeeld van Johannes Nepomucenus, gesitueerd op het hoekhuis van de Lange Nieuwstraat met de Parochiaanstraat.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het beeld van de Heilige Johannes Nepomucenus, Lange Nieuwstraat 93-95 als volgt werd gemotiveerd: "Rococobeeld geplaatst in 1756; uitzonderlijk als beeld van Johannes Nepomucenus in plaats van de gewoonlijk op straathoeken voorkomende Onze-Lieve-Vrouwebeelden".

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).


Waarden

Lange Nieuwstraat 93-95: beeld is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Lange Nieuwstraat 93-95 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl op de hoek van Lange Nieuwstraat en Parochiaanstraat, gebouwd in opdracht van de weduwe Moureau, naar een ontwerp door de architect Joseph Baeckelmans uit 1912. Het Sint-Jan-Nepomucenusbeeld dat zich sinds 1756 op de hoek bevond, werd tegen de nieuwbouw herplaatst.