Beschermd monument

De Witte Lelie

Beschermd monument van tot heden

ID
5748
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5748

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-11-1985  ID: 2120

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat het 18de-eeuws herenhuis, meerbepaald de voorbouw.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het gebouw Minderbroedersrui 35 als volgt werd gemotiveerd: "18de-eeuws herenhuis in rococostijl. Stijlvolle en gaaf bewaarde gevel".

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).


Waarden

Minderbroedersrui 35: voorbouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

De Witte Lelie

Minderbroedersrui 35 (Antwerpen)
Complex herenhuis dat uit meerdere achter elkaar gelegen vleugels bestaat die in kern opklimmen tot de 16de en 17de eeuw, gescheiden door patio’s en binnentuinen. De voorbouw aan de straatzijde werd in het derde kwart van de 18de eeuw tot zijn huidige vorm aangepast of heropgebouwd in rococostijl.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.