De Witte Lelie

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Minderbroedersrui
Locatie Minderbroedersrui 35 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/959.1
  • OA002781

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De Witte Lelie

Minderbroedersrui 35, Antwerpen (Antwerpen)

Complex herenhuis dat uit meerdere achter elkaar gelegen vleugels bestaat die in kern opklimmen tot de 16de en 17de eeuw, gescheiden door patio’s en binnentuinen. De voorbouw aan de straatzijde werd in het derde kwart van de 18de eeuw tot zijn huidige vorm aangepast of heropgebouwd in rococostijl.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het 18de-eeuws herenhuis, meerbepaald de voorbouw.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het gebouw Minderbroedersrui 35 als volgt werd gemotiveerd: "18de-eeuws herenhuis in rococostijl. Stijlvolle en gaaf bewaarde gevel".

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).

Waarden

Minderbroedersrui 35: voorbouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.