De Witte Lelie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Minderbroedersrui
Locatie Minderbroedersrui 35, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument De Witte Lelie

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1985.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis De Witte Lelie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Complex herenhuis dat uit meerdere achter elkaar gelegen vleugels bestaat die in kern opklimmen tot de 16de en 17de eeuw, gescheiden door patio’s en binnentuinen. De voorbouw aan de straatzijde werd in het derde kwart van de 18de eeuw tot zijn huidige vorm aangepast of heropgebouwd in rococostijl. Het geheel onderging 1993-1997 een grondige renovatie tot wooncomplex met handelsruimte, onder leiding van het architectenbureau Driesen Meersman Thomaes. Daarbij werden de beschermde voorbouw, en nog aanwezige historische elementen als een in 1648 gedateerde muurschildering en een fragment van een Toscaanse galerij gerestaureerd en ingepast in een eigentijdse vormgeving. Landschapsarchitect Erik Dhont ontwierp de tuinaanleg.

De voorbouw met enkelhuisopstand omvat drie traveeën en drie bouwlagen onder een leien schilddak met vergulde siervazen (nok parallel aan de straat). Een parement uit zandsteen in combinatie met blauwe hardsteen voor de plint, architraaf, poort- en vensteromlijstingen onderscheidt de lijstgevel. Asymmetrisch van opzet legt de compositie de klemtoon op het rechter poortrisaliet, dat als frontispice is geaccentueerd. De rondboogpoort gevat in een kwarthol geprofileerde omlijsting met neuten, imposten, een rocaillesleutel en -zwikken, wordt geflankeerd door Korinthische pilasters met spiegel op de schacht, die het hoofdgestel en de gebogen waterlijst op gestrekte uiteinden dragen. Hierbij sluit het schouderboogvormige deurvenster van de eerste verdieping aan, gevat in een geriemde omlijsting met bewerkte postamenten als vleugelstukken, voluten op de borstwering, oren, een cartouchesleutel en een gebogen waterlijst op gestrekte uiteinden. De topgeleding vormt een spiegelboogvenster in kwarthol geprofileerde omlijsting met rocailles op de borstwering en als sluitsteen. De overige traveeën zijn opgebouwd uit getoogde, getraliede keldermonden en rechthoekige vensters in verkleinende ordonnantie, gevat in kwarthol geprofileerde omlijstingen op geprofileerde lekdrempels. Een klassiek hoofdgestel met gelede architraaf en gekorniste houten kroonlijst vormt de gevelbeëindiging. Bewaarde houten vleugeldeur met rocaille op de makelaar en een sierlijk getraceerde waaier in het bovenlicht, smeedijzeren traliehekken op de begane grond en sierlijke borstweringen op de tweede verdieping.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 86#940474.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Minderbroedersrui

Minderbroedersrui (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.