Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
58252
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58252

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen grote hoeve uit de 18de eeuw. Vier gewitte bakstenen vleugels met zadeldak opgesteld in open vierkantformatie met aarden toegangsweg vanuit het oosten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Schaessestraat 3, 3A (Destelbergen)
Achterin gelegen grote hoeve uit de 18de eeuw, heden met drie gewitte bakstenen vleugels. Lange boerenwoning aan de zuidelijke erfzijde; één bouwlaag en vermoedelijk acht traveeën. Dwarsschuur aan de oostelijke erfzijde; vier traveeën met twee rechthoekige poorten en noordelijke erfzijde afgesloten door een lange stalvleugel. Mesthoop ten westen en ten zuiden achter het boerenhuis een boomgaard met een groot gewit bakhuis van het enkelvoudige type.