Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Watermolen Bostmolen of Machelgemmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 58389   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58389

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Watermolen met sluiswerk op de Zwalm. Oorspronkelijk graanmolen met ertegenover oliemolen, reeds vermeld in 1571. Bakstenen molenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de Zwalm); gedateerd 1630.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watermolen Bostmolen

Machelgemstraat 56 (Zwalm)
Watermolen met sluiswerk op de Zwalm, bakstenen molenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1630.

Is de omvattende vaststelling van

Drie lindenhakhoutstoven bij de Bostmolen

Machelgemstraat 56 (Zwalm)
Stroomafwaarts de watermolen en op het steile talud langs de Zwalm staan verschillende hakhoutstoven van zilverlinde. Deze linden zijn er geplant om verschillende redenen. Eerst en vooral zijn ze nuttig als oeverversteviging; onder het lommerrijke loof stond ooit het ingespannen paart zijn beurt af te wachten; het hakhout werd gekapt voor brand-, gerief- en constructiehout; op de uitbundige bloei van linden zal de lokale imker ook zijn bijen op afgestuurd hebben.


Haagbeuken kaphaag bij Bostmolen

Machelgemstraat 56 (Zwalm)
Het terrein van de gewezen boomgaard, die nu als parkeerplaats in gebruik is, is met een kaphaag van haagbeuk afgezet. De bodem is plaatselijk sterk verdicht ten gevolge van het parkeren en de achterstallig onderhouden haag is in lange tijd niet meer gekapt. Dergelijke beplantingen werden bij het erf voorzien als erfafsluitingshaag en als leverancier van brand-, geriefhout en loofvoedering.