Watermolen Bostmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Machelgemmolen
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Roborst
Straat Machelgemstraat
Locatie Machelgemstraat 56, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Watermolen Bostmolen

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watermolen Bostmolen of Machelgemmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Watermolen Bostmolen en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-2000.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bostmolen of Machelgemmolen, watermolen met sluiswerk op de Zwalm. Oorspronkelijk graanmolen met ertegenover oliemolen, reeds vermeld in 1571. De oliemolen gedateerd 1630 (?) door middel van muurankers in de geveltop, werd gesloopt na stopzetting van activiteiten in 1933. Bedrijvigheid van watermolen stopgezet in 1966. Molenhuis nu in gebruik als café.

Sluiswerk met woelrol met pal en twee zwengels afgedekt met ijzeren kapje; klein en groot tandrad. Getrapte strekdam met loopbrugje. Sedert 1981 wordt het bovenwaterpeil automatisch beheerst door een klepstuw.

Bakstenen molenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de Zwalm); gedateerd 1630 in vermoedelijk hergebruikte muurankers in noordelijke gevel en 1785 in een ingemetselde zandsteen van de hoekketting aan de watergevel, vermoedelijk vergroot circa 1875. Licht getoogde vensters met ijzeren roedeverdeling. Tegen watergevel (westen) met natuurstenen onderbouw, bewaard ijzeren bovenslagrad.

Binnenin: diepe asput met arduinen ringmuur; op meelzolder vier koppels maalstenen, sleepluiwerk en haverbreker.

  • BAUTERS P. & BUYSSE R. 1980: De Oostvlaamse watermolens, Inventaris 1980, Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, Bijdragen Nieuwe reeks - nummer 11, Gent, 133-135.
  • DE NOYETTE G. & HOEBEKE M. 1994: Dorpsbeelden uit het verleden, Zwalm, Nazareth, 31.
  • VER ELST A. 1979: De watermolens van Antwerpen en Vlaanderen in beeld, Zaltbommel.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Machelgemstraat

Machelgemstraat (Zwalm)

maakt deel uit van Watermolen Bostmolen en omgeving

Bostmolenstraat, Rijkestraat, Slijpstraat (Zottegem), Biestmolenstraat, Machelgemstraat, Zottegemsesteenweg...

omvat Drie lindenhakhoutstoven bij de Bostmolen

Machelgemstraat 56 (Zwalm)

omvat Haagbeuken kaphaag bij Bostmolen

Machelgemstraat 56 (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.