Beschermd monument

Kasteel Ten Bos

Beschermd monument van 05-04-2005 tot heden
ID: 5896   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5896

Beschrijving

De bescherming omvat het Kasteel Ten Bos, ook het Moretuskasteel genaamd, bestaande uit het 'oud kasteel', het 'groot kasteel', alle aanhorigheden en het park met grachten.


Waarden

Het kasteel met aanhorigheden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
- Volledig omgracht "groot kasteel" omringd door een park met nog diverse andere gebouwen waaronder het "oud kasteeltje", een ijskelder, de voormalige paardenstallen en het koetshuis.
- Bewaard laatclassicistisch kasteel met typerende kenmerken zoals de lijstgevels onder schilddak met vorstbalustrades, of het centraal risaliet in de verschillende gevels.
- Bewaarde interieuronderdelen waaronder een merkwaardige gesculpteerde schouw.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Ten Bos

Liersesteenweg 242 (Heist-op-den-Berg)
Omgracht laatclassicistisch kasteel omringd door een park met ijskelder, uit de eerste helft van de 19de eeuw.