Kasteel Ten Bos

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Moretuskasteel
Provincie Antwerpen
Gemeente Heist-op-den-Berg
Deelgemeente Heist-op-den-Berg
Straat Liersesteenweg
Locatie Liersesteenweg 242, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heist-op-den-Berg (adrescontroles: 11-10-2006 - 11-10-2006).
  • Inventarisatie Heist-op-den-Berg (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Ten Bos

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Kasteel Ten Bos

Deze bescherming is geldig sinds 05-04-2005.

Beschrijving

Omgracht laatclassicistisch kasteel omringd door een park met ijskelder in het noordwesten, zogenaamd oud kasteeltje ten oosten van het zogenaamd groot kasteel, voormalige paardenstallen en koetshuis ten noordoosten.

HISTORIEK

In de eerste helft van de 19de eeuw werden door de Lierse familie Berckmans twee kastelen gebouwd op de plaats "Ten Bosch" ten noorden van de Liersesteenweg: het "oud kasteel" in 1817 en het "groot kasteel" in 1842, beide tot op heden bewaard. Naderhand eigendom van de families Geelhand en Moretus, zie benaming. Een groot deel van het voormalige kasteeldomein werd ingepalmd door de industrie ten oosten en ten zuiden en sociale woningbouw ten noordwesten.

BESCHRIJVING

Onderkelderd "groot" kasteel op rechthoekige plattegrond. Heden gedecapeerde lijstgevels van drie + drie traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak (nok parallel aan de straat) met vorstbalustrade. Horizontaal geleed door omlopende arduinen waterlijsten, bepleisterde, geprofileerde architraaf en klassieke kroonlijst op modillons. Rechthoekige muuropeningen in geprofileerde arduinen omlijsting, persiennes; betraliede rechthoekige keldervensters. Uitgewerkt centraal deurrisaliet aan zuidzijde: rondboogdeuren met steektrap en portiek op Dorische zuilen; hogerop deurvensters en balkon. Noordgevel, heden voorgevel, met gelijkaardig, centraal risaliet en bordestrap. Zijgevels met mezzanino en centraal risaliet.

Interieur: gesculpteerde houten schouw met schilderij van Moretus.

Sterk begroeid oud kasteel onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen); bepleisterde en beschilderde puntgevel van twee bouwlagen; tot zwembad aangepaste begane grond; rondbogige bel-etagevensters onder booglijst op pilasters; serliana in top.

Voormalige paardenstallen en koetshuis, heden aangepast als woning. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van vier traveeën onder schilddak (nok parallel aan de straat, kunstleien), gemarkeerd door steekbogige muuropeningen met arduinen penanten.

  • DIRIKEN P. 1994: Geogids Heist-op-den-Berg, s.l., 34.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg (Heist-op-den-Berg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.