Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl uit 1897

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
58983
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58983

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis in neo-Vlaamse renaissancestijl van 1897 (cartouche). Baksteenbouw met breukstenen sokkel en natuurstenen speklagen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl uit 1897

Oeverstraat 16, 16B (Temse)
Huis in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1897. Baksteenbouw met breukstenen sokkel en natuurstenen speklagen. Trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen; middentravee van de bovenverdieping gemarkeerd door rechthoekige houten erker.