Vliegveld Grimbergen: compenseerinrichting

Beschermd monument van 12-07-2007 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Humbeeksesteenweg
Locatie Humbeeksesteenweg 329 (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23025/111.1
  • 4.01/23025/136.1
  • OB001781

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vliegveld Grimbergen met vliegtuigloodsen en compenseerinrichting

Humbeeksesteenweg 313, 323, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Vliegveld aangelegd in 1939 en gelegen tussen de Humbeeksesteenweg ten oosten, de Oyenbrugstraat ten zuiden, de Diegemputstraat en de sociale woonwijk Zonneveld ten westen en de Lintkasteelstraat ten noorden.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De compenseerinrichting op het vliegveld van Grimbergen is beschermd als monument.

Waarden

De compenseerinrichting op het vliegveld van Grimbergen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Het betreft hier een uniek (zelfs internationaal) en typologisch goed bewaard voorbeeld van een inrichting voor het compenseren van deviatieverschijnselen bij kompassen in vliegtuigen, daterend van de Tweede Wereldoorlog. Het wordt getypeerd door een betonnen schijf van grote afmetingen, graadplaatjes in messing en een centrale put met glazen bollen voor de (nu verwijderde) draaischijf (compenseerwagen). Het gaat hier om een ander type dan het in Nederland bewaarde voorbeeld.
Betreft tevens een materiële getuige van de wijze waarop in het vliegwezen in een bepaalde technologische fase tijdens het Interbellum, de Tweede Wereldoorlog en nog even daarna vliegtuigen en hun uitrusting werden afgesteld.

historische waarde

Materiële getuige van de infrastructuren die de Duitse bezetter met betrekking tot het vliegwezen aanbracht, met andere woorden hoe hij bepaalde vliegvelden in bezet gebied uitrustte en hoe deze infrastructuren ook even na de Tweede Wereldoorlog nog in de burgerluchtvaart werden gebruikt doch snel voorbijgestreefd geraakten.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.