Beschermd cultuurhistorisch landschap

Domein Hof van Boechout: park

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
5955
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5955

Besluiten

Kasteel Hof Van Boechout en park
definitieve beschermingsbesluiten: 15-03-1977  ID: 1102

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het park rond het kasteel Hof van Boechout. Het als monument beschermde kasteel met bijgebouwen is niet opgenomen in de afbakening van het beschermde landschap.Waarden

Het park rond het kasteel van Boechout is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Hof van Boechout

Hof van Boechout 3-6 (Boechout)
Het 17de-eeuwse Hof van Boechout wordt, naast grasvelden en weiden, omgeven door percelen eiken-, beuken- en berkenbos en twee met elkaar verbonden vijvers met een uitloper voor de dienstgebouwen.


Kasteeldomein van Boechout en omgeving

Boechout (Boechout), Hove (Hove)
Deze ankerplaats is gelegen in de landelijke gemeenten Boechout en Hove, ten zuidoosten van de stedelijke agglomeratie Antwerpen. Het laatclassicistische U-vormige kasteel van Boechout is gelegen ten zuiden van de dorpskern binnen een grotendeels omhaagd domein en landschapspark. Het omgevende park werd in grote lijnen aangelegd in het begin van de 19de eeuw. Opvallend zijn de waterpartijen, de levensgrote zandstenen beelden, de vroeg 19de-eeuwse moestuin en een oud bomenbestand. De omgeving bestaat uit het Bos van Moretus, aansluitend op het kasteelpark, en een kleinschalig landbouwgebied, rijk aan typische oude hoeven en landschapselementen. Het ten oosten van het kasteel gelegen gebied van ‘De Melkkuip’, een kwelamfitheater met een uitgesproken reliëf, verschilt sterk van de omgeving door de openheid en doordat het zich als een aparte entiteit heeft ontwikkeld.