Landhuis Seringenhof

Beschermd monument van 20-01-2000 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Wechelderzande
Straat Huidevetterstraat
Locatie Huidevetterstraat 11 (Lille)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13019/112.1
  • OA002917

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Landhuis Seringenhof

Huidevetterstraat 11, Lille (Antwerpen)

Neoclassicistisch landhuis met omringende omhaagde tuin, uit eind 19de eeuw, gebouwd in opdracht van August Wouters.

Beschrijving

Het landhuis Seringenhof is beschermd als monument.

Waarden

Seringenhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Villa Seringenhof, gebouwd rond 1900 is een karakteristiek landhuis in eclectische neoclassicistische stijl met bewaard interieur, bijgebouw en park gelegen in het centrum van de gemeente.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : Het landhuis met park blijft een unieke groene open ruimte in het centrum van Wechelderzande, getuigend van het landelijke karakter van het dorp en een mooi visueel uitzicht biedend op de beschermde Sint-Amalbergatoren.
De villa Seringenhof vormt een zeldzame en waardevolle getuige van het landelijke kunstenaarsdorp dat Wechelderzande rond de eeuwwisseling was. Juist omwille van het landelijke karakter van het dorp kwamen kunstenaars zich daar vestigen, hetgeen resulteerde in het ontstaan van de heden zeer gewaardeerde Wechelse School.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.