Beschermd monument

Landhuis Seringenhof

Beschermd monument van 20-01-2000 tot heden
ID: 5996   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5996

Besluiten

Landhuis Seringenhof
definitieve beschermingsbesluiten: 20-01-2000  ID: 3524

Beschrijving

Het landhuis Seringenhof is beschermd als monument.Waarden

Seringenhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Villa Seringenhof, gebouwd rond 1900 is een karakteristiek landhuis in eclectische neoclassicistische stijl met bewaard interieur, bijgebouw en park gelegen in het centrum van de gemeente.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : Het landhuis met park blijft een unieke groene open ruimte in het centrum van Wechelderzande, getuigend van het landelijke karakter van het dorp en een mooi visueel uitzicht biedend op de beschermde Sint-Amalbergatoren.
De villa Seringenhof vormt een zeldzame en waardevolle getuige van het landelijke kunstenaarsdorp dat Wechelderzande rond de eeuwwisseling was. Juist omwille van het landelijke karakter van het dorp kwamen kunstenaars zich daar vestigen, hetgeen resulteerde in het ontstaan van de heden zeer gewaardeerde Wechelse School.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Landhuis Seringenhof

Huidevetterstraat 11 (Lille)
Neoclassicistisch landhuis met omringende omhaagde tuin, uit eind 19de eeuw, gebouwd in opdracht van August Wouters.