Beschermd monument

Handelsbeurs en Schippersbeurs

Beschermd monument van tot heden

ID
6072
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6072

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-1983  ID: 1897

Beschrijving

De bescherming omvat de Handelsbeurs en Schippersbeurs.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de Handelsbeurs met inbegrip van het interieur, de volledige bedaking, de toren aan de Borzestraat en de gevels in de Lange Nieuwstraat, Borzestraat, Korte Klarenstraat, Twaalf Maandenstraat en Israëlietenstraat alsmede de Schippersbeurs als volgt werd gemotiveerd: "als representatief voorbeeld van een 16de-eeuws handelscentrum, opgetrokken rond 1530 door Domien de Waghemakere; bovendien voorbeeld van een 19de-eeuws handelscentrum, na een brand heropgebouwd in 1858 met reconstructie van de originele 16de-eeuwse onderdelen, aangevuld en overdekt in neogotische bouwstijl met merkwaardig metaalkapspant, opgetrokken in 1859 naar ontwerp van J. Schadde.

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000605, Monumenten Meir en omgeving, advies KCML (1983).


Waarden

De Handelsbeurs (interieur, volledige bedaking, toren aan de Borzestraat en de gevels in de Lange Nieuwstraat, Borzestraat, Korte Klarenstraat, Twaalf Maandenstraat en Israëlietenstraat en met inbegrip van de Schippersbeurs in de Lange Nieuwstraat) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Handelsbeurs

Borzestraat 31 (Antwerpen)
Beursgebouw in neogotische stijl gebouwd in 1869-1872, naar een ontwerp door de architect Joseph Schadde. Het complex incorporeert de restanten van de laat-gotische beurs door Domien de Waghemakere uit 1531-1532, heropgebouwd in 1583 en afgebrand in 1858.

Is de omvattende bescherming van

Schippersbeurs

Lange Nieuwstraat 14 (Antwerpen)
Beursgebouw in neogotische stijl, opgetrokken als annex van de de Handelsbeurs, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Gustave Royers uit 1894. De bouw werd eind januari 1895 bij openbare aanbesteding toegewezen aan de aannemer Victor Merckx-Verellen uit de Rodestraat, die de werken vermoedelijk in de loop van 1896 voltooide. De oorspronkelijke bestemming van de lokalen was een Fondsenbeurs voor wisselagenten.