Beschermd monument

Abdij van Rozendaal: infirmerie, poortgebouw met ommuring, wagenhuis en ijskelder

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

ID: 6086   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6086

Besluiten

Geografisch pakket Sint-Katelijne-Waver
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2255

Beschrijving

De bescherming van de abdij van Rozendaal als monument omvat de infirmerie, het poortgebouw met aansluitende ommuring, het wagenhuis en de ijskelder.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De resten van de abdij van Rozendaal, namelijk de oude infirmerie, het poortgebouw met aansluitende ommuring; het wagenhuis en de ijskelder, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde: infirmerie als restant van de tussen 1648 en 1660 herbouwde abdij, de poort als kunsthistorisch belangrijk voorbeeld van poortgebouw in classicistische stijl opgericht in 1777, het wagenhuis opgericht in 1781 als getuige van de uitbreiding van de abdij in het laatste kwart van de 18de eeuw, de ijskelder als opgericht in dezelfde periode en als gaaf exemplaar van dit type van zeldzaam geworden bouwwerk.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA00695, Geografisch pakket Sint-Katelijne-Waver (F. BRENDERS, 1987).


Waarden

De infirmerie, het poortgebouw met aansluitende ommuring, het wagenhuis en de ijskelder van de voormalige abdij van Rozendaal zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdij van Rozendaal

Rozendaal 1-2, 3-5, 9 (Sint-Katelijne-Waver)
Uitgestrekt natuurgebied met een rijke en merkwaardige fauna en flora als rivierlandschap aan de Nete met resten van de voormalige abdij van Rozendaal.