Beschermd cultuurhistorisch landschap

De Maatjes (Den Helder)

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 06-01-1976 tot heden

ID
6126
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6126

Besluiten

De Maatjes
definitieve beschermingsbesluiten: 06-01-1976  ID: 927

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het gebied met rietland in het noorden van het natuurreservaat De Maatjes. Dit deelgebied ligt ten zuidoosten van het Kalmthoutse gehucht Nieuwmoer.Waarden

De Maatjes is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

De Maatjes (Den Helder)

Vissersstraat (Kalmthout)
De Maatjes bestaan uit een afwisseling van rietvelden en vochtige weilanden. In dit gebied komen nog relicten van turfwinning voor.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ontginningslandschap De Maatjes

Kalmthout (Kalmthout), Wuustwezel (Wuustwezel)
De ankerplaats De Maatjes maakte eertijds deel uit van een uitgestrekt heidegebied. Vanaf de 14de eeuw startte onder impuls van de abdij van Tongerlo een grootschalige turfwinning. De relicten van deze turfwinning zijn een belangrijk kenmerk van de ankerplaats, met onder andere de moerassen van De Maatjes en Den Helder. Vanaf de 19de eeuw werden de hoger gelegen gronden ontwaterd en omgezet in cultuurgrond. Belangrijk zijn de kleinschalige landschapsstructuur, de talrijke lineaire landschapselementen en het structuurrijke grasland. Dankzij de afwezigheid van storende elementen kenmerkt de ankerplaats zich door een ongestoorde horizon.