Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Andries

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 6154   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6154

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

De Sint-Andrieskerk is beschermd als monument.Waarden

De kerk van Sint-Andries is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Andries

Waaistraat 1 (Antwerpen)
Laatgotische kruiskerk met schip en toren uit de eerste helft van de 16de eeuw, transept, hoogkoor en zijkapellen uit de 17de eeuw, en een barokke klokkentoren uit het tweede kwart van de 18de eeuw.