Parochiekerk Sint-Andries

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Waaistraat
Locatie Waaistraat 1 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/164.1
  • OA000275

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Andries

Waaistraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

Laatgotische kruiskerk met schip en toren uit de eerste helft van de 16de eeuw, transept, hoogkoor en zijkapellen uit de 17de eeuw, en een barokke klokkentoren uit het tweede kwart van de 18de eeuw.

Beschrijving

De Sint-Andrieskerk is beschermd als monument.

Waarden

De kerk van Sint-Andries is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.