Persoon

Derks, Guido

ID
2561
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2561

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Begijnhof

Ossenmarkt 5-6, Rodestraat 39, 43 (Antwerpen)
Voormalig begijnhof, hier gevestigd in 1544 ter vervanging van het vroegere begijnhof Curtis Syon, dat circa 1245 ontstond aan zuideinde van de Begijnhofstraat.


De Steenen Spiegel

Prinsstraat 28 (Antwerpen)
Traditioneel herenhuis met drie trapgevels, genaamd "de Steenen Spiegel", uit de 16de tot het begin van de 17de eeuw. Het complex werd midden jaren 1970 gerestaureerd door Xavier De Cuyper, gevolgd door een tweede campagne door Guido Derks midden jaren 1990.


Dekenij en tuin van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Sint-Pieterstraat 1 (Antwerpen)
Rijhuis met neoclassicistisch lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw, vermoedelijk met traditionele kern, grondig verbouwd in 1964. Het "Papenhof" en het "Nieuwerck" van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal vormen de achterliggende tuin.


Herenhuis in barokstijl

Mutsaardstraat 32 (Antwerpen)
Patriciërshuis in barokstijl uit het derde kwart van de 17de eeuw, gebouwd door de familie Van den Kerckhoven. In het midden van de 18de eeuw kwam het pand in het bezit van Jan Daniël Antoon Schockaert, sinds 1739 kanselier van het hertogdom Brabant. Zwaar gehavend door een V-bom in 1944, ingrijpend verbouwd in 1956-1957, gevolgd door een gevelrestauratie in 1969.


Huis Draecke

Heilige Geeststraat 9 (Antwerpen)
Patriciërswoning met binnenplaats en huistoren in traditionele bak- en zandsteenstijl, sinds de 15de eeuw bewoond door de familie Draecke, verder uitgebouwd in de eerste helft van de 16de en de tweede helft van de 17de eeuw.


Kasteeldomein Het Lintkasteel

Lintkasteelstraat 22 (Grimbergen)
In oorsprong een vroegmiddeleeuwse motte met heden op het opperhof resten van een complexe waterburcht opklimmend tot de zestiende eeuw op oudere funderingen en op het neerhof hoevegebouwen uit de tweede helft van de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw met behoud van oudere kern.


Neoclassicistisch burgerhuis

Wetstraat 103 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Handschoenmarkt (Antwerpen)
De oorsprong van de kathedraal was een kleine kapel uit de 9de eeuw, gelegen ten zuiden van de markt. De huidige kathedraal werd gebouwd van 1352 tot 1521. Tijdens de daarop volgende eeuw werden nog voltooiingswerken uitgevoerd.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen

Pater Nuyenslaan 68 (Schilde)
Opgebouwd in 1951-52 naar ontwerp van Langaskens en Marc de Vooght, na brand herbouwd naar ontwerp van Guido Derks.


Parochiekerk Sint-Andries

Waaistraat 1 (Antwerpen)
Laatgotische kruiskerk met schip en toren uit de eerste helft van de 16de eeuw, transept, hoogkoor en zijkapellen uit de 17de eeuw, en een barokke klokkentoren uit het tweede kwart van de 18de eeuw.


Rodenborch

Grote Markt 40 (Antwerpen)
Gildehuis van de Huidevetters en Schoenmakers, waarvan het gevelfront in barokstijl werd heropgebouwd in 1644. Verkocht aan het timmerlieden- en schrijnwerkersambacht in 1755.


Rooden Coninck

Vlasmarkt 33 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw. Winkelpui door Eugène Dieltiëns uit 1903.


Sevensterre en Gulden Blaesbalck

Hoogstraat 40, Vlasmarkt 37 (Antwerpen)
Diephuis, teruggaand tot een samenstel van twee panden met 15de-, 16de-eeuwse kern, genaamd Sevensterre en Gulden Blaesbalck, verbouwd in de 19de eeuw en rond 1980 samengevoegd en verbouwd. Bewaarde tweebeukige kelder, opklimmend tot de late 13de of 14de eeuw, met een voor Antwerpen typische toepassing van witstenen segmentbogen en een bijzonder hergebruik van 12de- of 13de-eeuwse romaanse trommelzuilen, mogelijk afkomstig van de site van het in 1254 opgeheven Norbertinessenklooster.


Traditioneel diephuis

Jan Blomstraat 5 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van twee bouwlagen en insteekverdieping onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw.


Traditioneel diephuis

Zwartzustersstraat 11 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel met twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.


Twee traditionele breedhuizen

Jan Blomstraat 1-3 (Antwerpen)
Twee gekoppelde, traditionele breedhuizen met getrapt dakvenster, opklimmend tot het vierde kwart van de 16de eeuw.


Witten Coninck

Vlasmarkt 31 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw.


Thema's

Ontwerper van

Italiëlei


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Derks [online], https://id.erfgoed.net/personen/2561 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.