Gotisch hoekhuis

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Koornmarkt
Locatie Oude Koornmarkt 70 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/292.1
  • OA000925

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Groote Haeghe

Oude Koornmarkt 68-70, Antwerpen (Antwerpen)

Diephuis met laat-gotische trapgevel op de hoek van Oude Koornmarkt en Reyndersstraat, dat opklimt tot de tweede helft van de 15de eeuw. Rechter helft in neoclassicistische stijl aangepast in 1857.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dit hoekhuis is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van het huis als volgt gemotiveerd: "Merkwaardig hoekhuis dat met het thans aangepaste nummer 68 een huis in laatgotische stijl vormde gelegen op de hoek van de Oude Koornmarkt (uitvalsweg richting Mechelen) en de Reydersstraat. Qua stijl aansluitend bij het reeds beschermde huis 'De Cluyse' (Oude Koornmarkt nummer 26). De zeer steile dakhelling wijst op de oude kern van dit pand; oorspronkelijk topgevel met ingeschreven verdiepte spitsboog."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000535, Oude Koornmarkt 70: huis (F. Brenders, 1981)

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.