Beschermd monument

Kasteel Zoerselhof en koetshuis: gevels en daken

Beschermd monument van 27-11-1990 tot heden

ID
6320
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6320

Besluiten

Voorste Hoeve en kasteel Zoerselhof: gevels, bedaking en koetshuis
definitieve beschermingsbesluiten: 27-11-1990  ID: 2371

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en daken van het kasteel Zoerselhof en van het voormalige koetshuis naast het landhuis.

Het beschermingsbesluit motiveert de bescherming van de gevels en daken van kasteel Zoerselhof en van het voormalige koetshuis omwille van historisch en artistieke waarde als volgt: Classicistisch kasteeltje opgericht in 1787 door de Sint-Bernardsabdij van Hemiksem, als woning voor de provisor, die in naam van de abt de abdijgoederen te Zoersel beheerde. Het kasteel behield zijn oorspronkelijke ordonnantie. Het koetshuis (waarin mogelijk aanvankelijk een oranjerie) eveneens in classicistische stijl en opgetrokken samen met het kasteeltje, behield zijn oorspronkelijk uitzicht, met uitzondering van een gedeelte van het hoofdgestel waarbij de profilering verdween. Deze afhankelijkheid is onafscheidelijk verbonden met de kasteelentiteit.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000723, Zoerselhof en omgeving (WYLLEMAN L., 1990).


Waarden

Gevels en bedaking van het kasteel Zoerselhof en van het voormalige koetshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel Zoerselhof

Zoerselhofdreef 40 (Zoersel)
Classicistisch kasteel uit het vierde kwart van de 18de eeuw, ingeplant binnen uitgestrekt domein in Zoerselbos.