Beschermd monument

Burgerhuis Den Overvloed

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID: 6487   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6487

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

Het burgerhuis Den Overvloed is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het pand gelegen Cogels Osylei 3 is beschermd als monument omwille van zijn historische en artistieke waarde. Eclectisch rijhuis van 1896 naar ontwerp van architect F. Smet-Verhas, gelegen in het beschermde stadsgezicht Zurenborg, waarvan de Cogels Osylei de meest merkwaardige straat is.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels Osylei 3 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Drie burgerhuizen waaronder Den Overvloed en Den Ooievaar

Cogels-Osylei 3-7 (Antwerpen)
Dit ensemble van drie eclectische burgerhuizen werd in 1896 ontworpen door Frans Smet-Verhas in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.