Beschermd monument

Burgerhuis Den Ooievaar

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID: 6490   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6490

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

Het burgerhuis Den Ooienvaar is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het pand gelegen Cogels Osylei 5 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde. Voorbeeld van een woonhuis in neorenaissancestijl te dateren rond de eeuwwisseling naar ontwerp van architect F. Smet-Verhas, gelegen in het beschermde stadsgezicht Zurenborg, waarvan de Cogels Osylei de meest monumentale architectuur heeft met diverse bouwstijlen.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels Osylei 5 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Drie burgerhuizen waaronder Den Overvloed en Den Ooievaar

Cogels-Osylei 3-7 (Antwerpen)
Dit ensemble van drie eclectische burgerhuizen werd in 1896 ontworpen door Frans Smet-Verhas in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.