Hoekhuis met winkelpui Gutenberg

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Katelijnevest
Locatie Sint-Katelijnevest 50 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1121.1
  • OA000940

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dit hoekhuis met winkelpui, genaamd Gutenberg, is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van het huis als volgt gemotiveerd: "Origineel hoekpand in eclectische stijl uit 1880, voorbeeld van de experimentele bouwkunst onder invloed van de wereldtentoonstelling te Parijs in 1878. Fantasierijke en plastische gevelornamenten; de symbolen en de voorstellingen op de gevel staan allen in verband met de boekdrukkunst. In tegenstelling tot de andere panden van de Sint-Katelijnevest, bleef hier de oorspronkelijke winkelpui bewaard. Deze gevel vormt tevens het eindpunt van de homogene gevelwand (westzijde van de straat) die nagenoeg volledig werd opgetrokken in second empirestijl circa 1860."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000535, Sint-Katelijnevest 50: hoekhuis Gutenberg (F. Brenders, 1981)

Waarden

Het Hoekhuis genaamd Gutenberg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.