Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Belgische militaire begraafplaats

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
66256
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66256

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De grond voor de begraafplaats werd in september 1922 aangekocht door het Ministerie van Landsverdediging. Vermoedelijk vanaf 1922 werden op deze verzamelbegraafplaats veldgraven uit het onderwater gezette en vrijgekomen gebied geconcentreerd, evenals de militaire graven op gemeentelijke begraafplaatsen uit de sectoren Nieuwpoort en Ramskapelle: Nieuwpoort, Lombardsijde, Westende, Sint-Joris, Mannekensvere, Ramskapelle,…Aanduiding van

Is de vaststelling van

Belgische militaire begraafplaats Ramskapelle

Ramskapellestraat zonder nummer (Nieuwpoort)
Belgische militaire begraafplaats, die vermoedelijk vanaf 1922 werd aangelegd met doden uit de Eerste Wereldoorlog.