Kattendijkdok: kaaimuren

Beschermd monument van 29-05-2001 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kattendijkdok
Locatie Kattendijkdok zonder nummer (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/176.1
  • OA003049

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kattendijkdok

Kattendijkdok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Genoemd naar de hier destijds gelegen Kattendijk, die zijn naam had van de nog oudere Kattenberg, een hooggelegen weg tegen de Schelde aan.

Beknopte karakterisering

Typologiedokken
Dateringtweede helft 19de eeuw

Beschrijving

De kaaimuren van het Kattendijkdok zijn beschermd als monument.

Waarden

Kaaimuren van het Kattendijkdok zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het Kattendijkdok is het eerste dok dat ten noorden van Antwerpen werd aangelegd, oorspronkelijk volledig buiten de 'Spaanse' vesten. Na de afbraak van de vesten werd het verbonden met het reeds bestaande Willemdok. Op die manier werd de aanzet gegeven naar de verdere historische ontwikkeling van de Antwerpse haven in noordelijke richting. Aangelegd in 1858-1859 en uitgebreid in 1869 en 1877-1881.

industrieel-archeologische waarde

Het Kattendijkdok met zijn omgevende bestanddelen is een represenatief geheel dat een duidelijk beeld geeft van een haveninstallatie die geëvolueerd is van het midden van de 19de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.