Park van Lint

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 09-02-1994 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lint
Deelgemeente Lint
Straat Koning Albertstraat
Locatie Koning Albertstraat zonder nummer (Lint)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/11025/101.1
  • OA000133

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Park van Lint

Koning Albertstraat zonder nummer (Lint)

Het park van Lint werd kort na 1923 aangelegd in Engelse landschapsstijl rondom het in dezelfde periode gebouwde neoclassicisitsche kasteel Lindenhof.

Is de omvattende bescherming van

Kasteel Lindenhof

Koning Albertstraat 41-43, Lint (Antwerpen)

Bescheiden vierkant kasteeltje; rechthoekige conciërgewoning, koetshuis en oranjerie. Omringend ommuurd landschapspark met omlopende vijver.

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het park van Lint.

Waarden

Het park van Lint is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

Het is een voorbeeld van een parkaanleg in Engelse landschapsstijl met de bijhorende karakteristieke constructies. De variatie van open (waterpartijen, gras- en hooilandjes) en gesloten (beboste zones, boomgroepen en bebouwingen) structuren vormen een harmonisch geheel. Ook de in het park voorkomende gebouwen maken deel uit van die aanleg (gezichten en opbouw).

wetenschappelijke waarde

Die waarde wordt gevormd door de dendrologische waarde van de bomenverzameling en de vegetatiekundige waarde van de hooiland- en bosflora die in grote delen van het park voorkomen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.