Beschermd monument

Burgerhuis De Zonnebloem

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
6707
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6707

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

Het burgerhuis De Zonnebloem is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het huis zogenaams ‘Huize Zonnebloem’, gelegen Cogels Osylei nummer 50, is beschermd als monument omwille van zijn historische en artistieke waarde. Uniek voorbeeld van art nouveaustijl naar ontwerp van J. Hofman van 1900. Opvallend door het originele gebruik van de bouwvolumes en de plastische art nouveau-ornamenten. Eén van de art nouveauhuizen gelegen in het beschermde stadsgezicht Zurenborg waarvan de Cogels Osylei door de verscheidenheid van bouwstijlen de meest merkwaardige straat is.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels Osylei 50 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis De Zonnebloem

Cogels-Osylei 50 (Antwerpen)
Woning De Zonnebloem werd net als de naastgelegen woning De Tulp in 1900 ontworpen door Jules Hofman.