Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster en school van de Zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 67997   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67997

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen ten westen naast de parochiekerk. Gebouwen met L-vormige opstelling, volgens documenten in het klooster opgericht in 1897; nieuwe vleugel, vermoedelijk de nog bestaande neogotische vleugel, van 1902.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster en school van de Zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie

Edelareberg 59-61 (Oudenaarde)
Gelegen ten westen naast de parochiekerk. Gebouwen met L-vormige opstelling, volgens documenten in het klooster opgericht in 1897; nieuwe vleugel, vermoedelijk de nog bestaande neogotische vleugel, van 1902.