Beschermd monument

Stadswoning: achtergevel

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

ID: 6802   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6802

Besluiten

Woonhuizen, Onze-Lieve-Vrouwbeeld en Sint-Rochusbeeld
definitieve beschermingsbesluiten: 10-07-1984  ID: 1988

Beschrijving

De bescherming van de stadswoning als monument omvat de achtergevel.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “trapgevel van slechts licht gewijzigde ordonnantie. Restant van de vroegere bebouwing van de Kammenstraat. Te dateren in tweede helft 16de of begin 17de eeuw.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).


Waarden

Het huis gelegen Kammenstraat 89 (achtergevel) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Traditioneel diephuis

Kammenstraat 89 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis uit de tweede helft van de 16de of de eerst helft van de 17de eeuw, in laatclassicistische stijl aangepast met een lijstgevel tijdens de vroege 19de eeuw. Bewaarde trapgevel aan de achterzijde.