Stadswoning: achtergevel

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kammenstraat
Locatie Kammenstraat 89 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/835.1
  • OA002186

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Traditioneel diephuis

Kammenstraat 89, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis uit de tweede helft van de 16de eeuw of de eerst helft van de 17de eeuw, in neoclassicistische stijl aangepast met een lijstgevel tijdens de eerste helft van de 19de eeuw. Bewaarde trapgevel aan de achterzijde.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming van de stadswoning als monument omvat de achtergevel.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “trapgevel van slechts licht gewijzigde ordonnantie. Restant van de vroegere bebouwing van de Kammenstraat. Te dateren in tweede helft 16de of begin 17de eeuw.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).

Waarden

Het huis gelegen Kammenstraat 89 (achtergevel) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.