Beschermd monument

Hotel Douglas dit Scott, gedeelte

Beschermd monument van 19-05-1995 tot heden

ID: 6830   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6830

Besluiten

Herenhuis Douglas dit Scott en delen van straten
definitieve beschermingsbesluiten: 19-05-1995  ID: 2867

Beschrijving

Het herenhuis Hotel Douglas dit Scott is in twee delen, nummer 6 en nummer 8, beschermd als monument.



Waarden

Goswin de Stassartstraat 6 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als onderdeel van een groter geheel waartoe oorspronkelijk eveneens het nummer 8 behoorde en dat teruggaat tot de 17de eeuw. De binnenkoer vormde een onderdeel van een vroegere wolververij.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: waardevolle neogotische inbreng waarbij de gotische arcade rond de binnenkoer als aanknopingspunt gebruikt werd om een geheel te ontwerpen in een homogene stijl. Het interieur sluit hierbij aan door een mengeling van oorspronkelijke elementen rond de binnenkoer met elementen in neogotische stijl en neo-Lodewijk XV- en XVI-stijl.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hotel Douglas dit Scott

Goswin de Stassartstraat 6-8 (Mechelen)
In 1917 werd het goed opgesplitst in twee panden, waarbij nummer 6 ingrijpend werd veranderd en gerestaureerd.