erfgoedobject

Hotel Douglas dit Scott

bouwkundig element
ID
3610
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3610

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voorheen een pand gekend onder de benaming "Hotel Douglas dit Scott" naar de familie die het in 1643 aankocht en behield tot 1830. Naar verluidt voordien wolververij. Naderhand eigendom van kerkfabriek Sint-Rumoldus tot 1974.

In 1917 werd het goed opgesplitst in twee panden, waarbij nummer 6 ingrijpend werd veranderd en gerestaureerd. Volgens een tekening van A. Van den Eynde was dit deel niet meer dan een ingang met daarachter een binnenplaats aan drie zijden begrensd door een galerij, waarbij de vierde zijde werd afgesloten door een blinde muur. De binnenplaats werd gebruikt als circulatieruimte en doorgang naar de stallen die lagen in in het zuidwestelijke deel van de tuin achter het hele complex.

Nummer 6

Heden deels aangepast en deels gerestaureerd gebouw, opgetrokken uit bak- en natuursteen; bestaande uit drie vleugels van twee bouwlagen die U-vormig geschikt zijn rondom een binnenplaats. De zuidkant hiervan is afgesloten door een blinde muur.

Vleugel aan de straat onder plat dak (ten westen van de binnenkoer). Neogotische voorgevel (1917) met verspringende bouwlaaghoogte; onregelmatige traveeën op een natuurstenen sokkel met kwarthollijst. Oorspronkelijke linkerzijde aansluitend bij nummer 8. Op de begane grond een korfboogvenster en korfboogdeur, beide onder een druiplijst; ovaalvormig bovenlicht. Op de tweede bouwlaag bevindt zich een steekboogvenster en neogotische erker met leien spits; muurankers en natuurstenen muurbanden.

Uiterst rechts, gerestaureerde doorgang naar de Sint-Janskerk met de bovenverdieping onder een zadeldak; geplafonneerde korfboogvormige doorgang, en steekboogvormig bovenvenster.

Binnenplaats. Omgeven door drie U-vormig geschikte vleugels van respectievelijk twee, drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder een gecombineerde bedaking. Verankerde gevels van bak- en zandsteen, aangepast in het eerste kwart van de 20ste eeuw; begane grond gemarkeerd door een gedichte korfboogarcade met geprofileerde booglijst (uit de 16de eeuw), rustend op zuilen met een hoge achtzijdige sokkel. In de noordvleugel is de aanzet van de bogen verrijkt met engelenkopjes. Op de bovenverdieping van de noord- en oostvleugel zijn er steekboogvensters met behouden zandstenen dagkanten, hoek- en negblokken en een doorgetrokken druiplijst. De westvleugel werd bij de veranderingen van 1917 verhoogd met een bouwlaag. Deuren en vensters met roedeverdeling.

Oostvleugel. Verankerde achtergevel van twee traveeën met links een uitbouw van een travee; dagkanten met een kwarthol beloop van de voormalige kruiskozijnen. Een uitbouw uit de 19de of de 20ste eeuw tegen de linkertravee.

Interieur. In de noordvleugel zijn kinder- en moerbalken met sloffen bewaard op de begane grond. In de oostvleugel zijn nog schouwen met schouwmantels versierd met stucwerk in neo-Lodewijk XV- en XVI-stijl aanwezig.

Nummer 8

In zijn huidige vorm, diephuis, dubbelhuistype, van vijf traveeën en twee bouwlagen onder gecombineerde bedaking (leien en Vlaamse pannen). Verankerd bak- en zandstenen gebouw op een zandstenen sokkel. Aanpassingen in de tweede helft van de 18de eeuw, onder meer bepleistering van gevel, wegbreken van kruisen, verlagen van dorpels en vervangen van een kruiskozijn door de schouderboogdeur in een zandstenen kwartholle omlijsting met neuten, sluitsteen en druiplijst. Heden gedecapeerd waardoor de vroegere ordonnantie zichtbaar werd. Drie dakkapellen.

Achtergevel met vooruitspringend gedeelte van drie traveeën onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat) en twee traveeën breed gedeelte van twee bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de straat). Lijstgevels, begroeid met wilde wingerd en voorzien van rechthoekige vensters met zandstenen negblokken.

Interieur. In het rechtergedeelte nog 17de-eeuwse stucplafonds en een schouw van het laat-gotische type en in het linkerdeel Lodewijk XV-plafonds en -schouw.

  • STADSARCHIEF MECHELEN, C 6331: Van Den Eynde A., Zicht vanop Ankerbrug richting Klapgal, pentekening (1848).

Bron: EEMAN M., KENNES H. & MONDELAERS L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9n, Brussel - Gent.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De oudste vermelding van het pand nummer 6-8 dateert van 1561. Het interieur van het huis nummer 8 wordt gekenmerkt door een combinatie van 16de- en 18de-eeuwse interieurelementen. In het salon tussen de erevestibule en de tuin bleven de 16de-eeuwse moerbalken zichtbaar. De balksleutels en de natuurstenen consoles die de moer- en strijkbalken ondersteunen zijn voorzien van renaissancistische groteskendecoraties met ramskoppen, ijzerrolwerk, saters, hermen, hoornen des overvloeds en vogels, in de stijl van Hans Vredeman de Vries. Het aanpalende salon bevat een 16de-eeuwse gotische schouw en een schouwgewelf met een gotische console. Het rijk uitgewerkte stucplafond werd in het begin van de 18de eeuw toegevoegd. De voornaamste interieurelementen van de verdieping dateren uit de 18de eeuw.
  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA002012, Goswin De Stassartstraat 6-8, (BRENDERS F., 1995).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hotel Douglas dit Scott [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3610 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.