Beschermd monument

Ensemble De Mot: burgerhuis

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden
ID: 6867   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6867

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1957

Beschrijving

Dit burgerhuis in art nouveau, deel van ensemble De Mot, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "woning behorend tot een eenheidsbebouwing uit 1906 met sterke art nouveau inslag. Vooral opmerkelijk door de versmallende gevelopbouw en het schrijnwerk van ramen en inkomdeur."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000614, Wijk Zurenborg, fase II, 46 monumenten, advies KCML (1984)


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ensemble De Mot

Waterloostraat 26-28 (Antwerpen)
Het art-nouveau-ensemble van twee woningen werd in 1904 ontworpen door Jacques De Weerdt in opdracht van De Lamotte-Burelle.