Woning Sint-Pauwels Bekeeringe

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Markgravestraat
Locatie Markgravestraat 3 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/852.1
  • OA002206

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Pauwels Bekeeringe

Markgravestraat 3, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met aangepaste puntgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), uit de tweede helft van de 16de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De woning Sint-Pauwels Bekeeringe is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “woning met puntgevel uit de tweede helft van de 16de eeuw. Stedenbouwkundig van belang als deel van een reeks gevels, die tot de oorspronkelijke bebouwing van de straat behoren.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).

Waarden

Het gelegen Markgravestraat 3 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.