Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Catharina met kerkhof

Beschermd monument van 03-07-1981 tot heden

ID: 694   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/694

Besluiten

Parochiekerk Sint-Catharina met kerkhof en omheiningsmuur en dorpskern met kasteelpark
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1643

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Catharina en het kerkhof met kerkhofmuur. De dorpskern van Glabbeek-Zuurbemde is samen met het kasteelpark als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de Sint-Catharinakerk met kerkhof en -muur als volgt: "omwille van de historische en artistieke waarde van het laatgotisch koor en 1541, de neogotische toren en schip van 1863-1864 en sacristie van 1857, met omgevend kerkhof met historisch belangrijk grafmonument van de familie da Costa."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000607, Dorpskom m.i.v. het kasteelpark, Sint-Catharinakerk, kerkhof en omheiningsmuur (DE MAEGD C., 1981).


Waarden

De Sint-Catharinakerk is, met inbegrip van het kerkhof en de omheiningsmuur, beschermd als monument omwille van de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Catharina

Zuurbemde zonder nummer (Glabbeek)
Neogotische toren en beuken uit 1863-1864, doch laatgotisch vijfhoekig koor van bak- en zandsteen uit de 16de eeuw.