Parochiekerk Sint-Catharina met kerkhof

Beschermd monument van 03-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Glabbeek
Deelgemeente Glabbeek-Zuurbemde
Straat Zuurbemde
Locatie Zuurbemde zonder nummer (Glabbeek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24137/102.1
  • 4.01/24137/109.1
  • OB000275

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Catharina

Zuurbemde zonder nummer, Glabbeek (Vlaams-Brabant)

Neogotische toren en beuken uit 1863-1864, doch laatgotisch vijfhoekig koor van bak- en zandsteen uit de 16de eeuw.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Catharina en het kerkhof met kerkhofmuur. De dorpskern van Glabbeek-Zuurbemde is samen met het kasteelpark als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de Sint-Catharinakerk met kerkhof en -muur als volgt: "omwille van de historische en artistieke waarde van het laatgotisch koor en 1541, de neogotische toren en schip van 1863-1864 en sacristie van 1857, met omgevend kerkhof met historisch belangrijk grafmonument van de familie da Costa."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000607, Dorpskom m.i.v. het kasteelpark, Sint-Catharinakerk, kerkhof en omheiningsmuur (DE MAEGD C., 1981).

Waarden

De Sint-Catharinakerk is, met inbegrip van het kerkhof en de omheiningsmuur, beschermd als monument omwille van de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.