Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 69756   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69756

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gebouwd naar een ontwerp van 1923 van stadsarchitect Fernand de Ruddere (Dendermonde). Twee enkelhuizen van twee bouwlagen en elk drie traveeën, gebouwd volgens een repetitief schema.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van burgerhuizen

Kerkstraat 94-96 (Dendermonde)
Gebouwd naar een ontwerp van 1923 van stadsarchitect Fernand de Ruddere (Dendermonde). Twee enkelhuizen van twee bouwlagen en elk drie traveeën, gebouwd volgens een repetitief schema.