Burgerhuis Het Paradijs: voorgevel

Beschermd monument van 06-07-1957 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Haverwerf
Locatie Haverwerf 20, 21 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/168.1
  • OA000488

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis Het Paradijs

Haverwerf 20, 21, Mechelen (Antwerpen)

Merkwaardige laatgotische gevel met vroeg-renaissance- kenmerken, toegeschreven aan R. Keldermans en daterend van circa 1520-1525.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voorgevel van het burgerhuis Het Paradijs is beschermd als monument.

Waarden

De voorgevel van het huis 'Het Paradijs' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.