Beschermd monument

Burgerhuis Het Paradijs: voorgevel

Beschermd monument van 06-07-1957 tot heden

ID: 6990   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6990

Besluiten

Woning Het Paradijs: voorgevel
definitieve beschermingsbesluiten: 06-07-1957  ID: 386

Beschrijving

De voorgevel van het burgerhuis Het Paradijs is beschermd als monument.Waarden

De voorgevel van het huis 'Het Paradijs' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Burgerhuis Het Paradijs

Haverwerf 20-21 (Mechelen)
Merkwaardige laatgotische gevel met vroeg-renaissance- kenmerken, toegeschreven aan R. Keldermans en daterend van circa 1520-1525.