Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Station Deerlijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 70009   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70009

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig stationsgebouw van het type R5 gebouwd in 1892 (Standaardstation uit de periode 1881-1895 genaamd stationstype R5). Station gelegen ten zuiden van de dorpskern, langs de spoorweg Kortrijk-Brussel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Station Deerlijk

Stationsplein 11-12, 13 (Deerlijk)
Voormalig stationsgebouw van het type R5 gebouwd in 1892 (Standaardstation uit de periode 1881-1895 genaamd stationstype R5). Station gelegen ten zuiden van de dorpskern, langs de spoorweg Kortrijk-Brussel.