Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Militaire keukens Belgisch leger

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
70120
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70120

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige militaire keukens van het Belgische leger in het onbezette gebied (Eerste Wereldoorlog).Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Militaire keuken Belgisch leger

Collaertshillestraat 2 (Lo-Reninge)
Militaire keuken, gebouwd tijdens de Eerste Wereldoorlog door Belgische troepen.


Militaire keuken Belgisch leger

Romanestraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Voormalige militaire keuken uit de Eerste Wereldoorlog van het Belgische leger.