Beschermd monument

Sint-Vincentiusziekenhuis: kapel en aanpalende vleugels

Beschermd monument van 13-03-1997 tot heden

ID: 7067   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7067

Besluiten

Sint-Vincentiusziekenhuis: kapel en aanpalende oude vleugels
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1997  ID: 3164

Beschrijving

De bescherming van het Sint-Vincentiusziekenhuis als monument omvat de kapel en de linker en rechter aanpalende oude vleugels.Waarden

De kapel van het Sint-Vincentiusziekenhuis en de linker en rechter aanpalende oude vleugels zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectonische waarde: : Gebouwencomplex opgericht tussen 1868 en 1874 naar ontwerp van François Héliodore Joseph Leclef in eclectische stijl met neoromaanse, neogotische en neoclassicistische stijlkenmerken. Symmetrisch opgebouwd gevelfront met in het midden de gevel van de kapel. Ondanks de gedeeltelijke afbraak van het rechtergedeelte behoudt het geheel een dominante waarde in het geheel van het straatbeeld.

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: : Kapelinterieur van uitzonderlijke kwaliteit omwille van het doorgedreven neoklassieke karakter. Gebouwd volgens de algemene richtlijnen van de Broeders van Liefde.

sociaal-culturele waarde

Als relict en referentiepunt van de ver uitwendiging van de ontwikkeling op het vlak van de ziekenzorg binnen het Antwerpse.
Als weliswaar fragmentair overblijfsel van het oude Sint-Vincentiusziekenhuiscomplex, dat gedurende meer dan een eeuw een sterk beeldbepalende functie vervulde binnen het Antwerpse stadsbeeld.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Vincentiusziekenhuis

Sint-Vincentiusstraat 20 (Antwerpen)
De kapel en aanpalende oude vleugels van het Sint-Vincentiusziekenhuis werden gebouwd in 1868-1870 naar ontwerp van architect François Heliodore Joseph Leclef. De andere gebouwen werden in de 20ste eeuw toegevoegd.