Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
70875
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70875

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In straatbocht, achterin gelegen boerenhuis parallel aan de straat aan gekasseid pad, deels achter nr. 28. Voorafgegaan door omhaagde begraasde voortuin met fruitbomen, afgesloten door ijzeren hek aan betonnen pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Hekkenhoek 30 (Dendermonde)
Achterin gelegen boerenwoning parallel aan de straat aan gekasseid pad, deels achter nummer 28, voorafgegaan door omhaagde voortuin met fruitbomen, afgesloten door ijzeren hek aan betonnen pijlers. Boerenwoning volgens historisch kaartmateriaal minstens opklimmend tot het laatste kwart van de 18de eeuw.