Beschermd monument

Feestzaal Harmonie met oranjerie

Beschermd monument van tot heden

ID
7102
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7102

Besluiten

Feestzaal De Harmonie en oranjerie
definitieve beschermingsbesluiten: 10-07-1997  ID: 3190

Beschrijving

De feestzaal Harmonie met oranjerie zijn beschermd als monument.Waarden

Feestzaal De Harmonie en de voormalige oranjerie zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Belangrijke getuige van het sociale en culturele leven van de burgerij van het midden van de 19de eeuw. Een van de belangrijke werken van architect Dens uit 1845-46 .

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : neoclassicistische feestzaal.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Feestzaal Harmonie

Mechelsesteenweg 216 (Antwerpen)
Neoclassicistische feestzaal van de Société Royale d'Harmonie, opgetrokken naar ontwerp van Pieter Dens in 1844-1846, tot zijn huidige vorm uitgebreid door Charles Dens in 1889-1890.