Parochiekerk Sint-Lambertus: toren

Beschermd monument van 13-04-1953 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Bel
Locatie Bel zonder nummer (Geel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13008/107.1
  • OA000462

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Lambertus

Bel 131, Geel (Antwerpen)

Kerk uit het begin van de 16de eeuw, in 1703 uitgebrand ten gevolge van oorlogsomstandigheden tijdens de Spaanse Successieoorlog, nadien heropgebouwd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de 16de-eeuwse toren van de Sint-Lambertuskerk.

Waarden

De toren der Sint-Lambertuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.