Parochiekerk Sint-Lambertus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Bel
Locatie Bel 131, Geel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Lambertus

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Lambertus: orgel
gelegen te Bel zonder nummer (Geel)

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1981.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Lambertus: toren
gelegen te Bel zonder nummer (Geel)

Deze bescherming is geldig sinds 13-04-1953.

Beschrijving

Kerk uit het begin van de 16de eeuw (zie toren) in 1703 uitgebrand ten gevolge van oorlogsomstandigheden tijdens de Spaanse Successieoorlog, nadien heropgebouwd.

In 1877-1878 groter herbouwd naar oud model naar ontwerp van P.J. Taeymans (zie gevelsteen) van 1874. Gerestaureerd in 1994-1996 naar ontwerp van J. Ooms.

Neogotische, georiënteerde kruiskerk met voorstaande, massieve toren (circa 1500) in Kempische baksteengotiek, omgeven door ommuurd kerkhof. De plattegrond ontvouwt een vierkante toren, een éénbeukig schip van vier traveeën, een transept van één travee met vlakke sluiting en een koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting.

Vrij gesloten toren van vier geledingen onder leien tentdak, traditionele baksteenbouw met sporadisch gebruik van zandsteen voor de kordons. Versneden hoeksteunberen en ten zuiden polygonale traptoren. Korfboogdeur onder spitsboogvenster, blinde rondboognissen en spitsboogvormige galmgaten. Voorts bakstenen kerk met ritmerende steunberen, aflijnende baksteenfriezen en spitsboogvensters.

Interieur

Bepleisterd en beschilderd interieur met imitatievoegen. Kruisribgewelf neerkomend op colonnetten met verguld bladkapiteel. Neogotische polychromie met fijne bloemmotieven.

Mobilair

Schilderijen: Kruisafname naar P.P. Rubens (18de eeuw) en Onze-Lieve-Vrouw met Kind schenkt rozenkrans aan de Heilige Dominicus (eerste helft 19de eeuw).

Beeldhouwwerk: Heilige Barbara (tweede helft 17de eeuw) en Heilige Lucia van Syracuse (circa 1700) van witgeschilderd hout. Jezus aan het kruis (18de eeuw) van hout en terracotta en Heilige Antonius abt (19de eeuw) en Heilige Cornelius paus (19de eeuw) van gepolychromeerd hout.

Meubilair: hoofdaltaar met neogotisch retabel naar ontwerp van Jean de Béthune van 1890. Neogotische communiebank en preekstoel uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Biechtstoelen van midden 20ste eeuw. 17de-eeuwse barokorgel tussen 1779 en 1787 aangekocht voor de kerk van Bel, vermoedelijk afkomstig van een door Jozef II afgeschaft klooster. Marmeren doopvont met deksel van messing. 20ste-eeuwse glasramen door F. Cricky (Brussel).

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorge Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Dossiers A/702 en A/0278.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, plannen 11, Geel-Bel, dossier 1.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Antwerpen, Kanton Mol, Brussel-Antwerpen, 1975, p. 33-34.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bel

Geel (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.