Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bastion IX, kazemat en patronenfabriek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 71449   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71449

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bastion IX werd in de Hollandse periode aangelegd als onderdeel van de verdedigingsgordel rond Dendermonde en de Wellingtonbarrière, in de Belgische periode, volgens cartografisch materiaal tussen 1857 en 1879, uitgebreid met een kazemat, een patronenfabriek en een drietal hangars.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bastion IX, kazemat en patronenfabriek

Sas 36-38, 39, zonder nummer (Dendermonde)
Bastion IX werd in de Hollandse periode aangelegd als onderdeel van de verdedigingsgordel rond Dendermonde en de Wellingtonbarrière, in de Belgische periode, volgens cartografisch materiaal tussen 1857 en 1879, uitgebreid met een kazemat, een patronenfabriek en een drietal hangars.