Beschermd monument

Sint-Dimpnakapel

Beschermd monument van 28-05-2003 tot heden
ID: 7179   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7179

Besluiten

Sint-Dimpnakapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-2003  ID: 4038

Beschrijving

Deze bescherming betreft het gehele perceel waarop de Sint-Dimpnakapel gelegen is, met inbegrip van de beuken en het driehoekig pleintje.Waarden

De Sint-Dimpnakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze gaaf bewaardedevotiekapellen, daterend uit de 17de en begin 18de eeuw, zijn gewijd aan de in Geel intens vereerde Heilige Dimpna (aanroepen ter genezing van geestesziekten). Ze zijn een authentieke materiƫle getuige van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven en een uiting van de historische volksdevotie. De kenmerkende historische groei van Geel als centrum voor de genezing van geesteszieken kent zijn oorsprong in deze intense verering van de Heilige Dimpna.

volkskundige waarde

Deze gaaf bewaardedevotiekapellen, daterend uit de 17de en begin 18de eeuw, zijn gewijd aan de in Geel intens vereerde Heilige Dimpna (aanroepen ter genezing van geestesziekten). Ze zijn een authentieke materiƫle getuige van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven en een uiting van de historische volksdevotie. De kenmerkende historische groei van Geel als centrum voor de genezing van geesteszieken kent zijn oorsprong in deze intense verering van de Heilige Dimpna.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Dimpnakapel

Groenenheuvel zonder nummer (Geel)
Kruiskapel herbouwd in de eerste helft van de 17de eeuw en aan westzijde vergroot in 1721, terzelfder tijd afbraak van het kleinere Dimpnakapelletje.