Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 05-04-2007 tot heden
ID: 7187   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7187

Besluiten

Woningen, grafmonument en Hezeschranshoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 05-04-2007  ID: 4491

Beschrijving

Deze bescherming betreft het burgerhuis met wintertuin (zonder achterliggende garage en tuin).Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De historische waarde kan omschreven worden als woonhuis van 1898-1899 en 1905 opgericht naar ontwerp van de Geelse architect/aannemer A. Leurs.

artistieke waarde

De artistieke waarde ligt in de stijlkenmerken, het contrasterend gebruik van de materialen zoals baksteen van diverse kleuren, roestkleurige ijzerzandsteen en gebosseerde hardsteen; opvallend element in de gevels zijn de ronde art-nouveauvensters op de bovenverdieping. Het interieur wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van de werkwaardige wintertuin van imitatierotswerk met ingewerkte spiegels.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Stationsstraat 57 (Geel)
Opgericht naar ontwerp van A. Leurs; rechter deel van 1899, linker deel met bovenverdieping uit begin 20ste eeuw.