Goederenstation Antwerpen-Zuid

Beschermd monument van 09-06-1998 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Ledeganckkaai
Locatie Ledeganckkaai 7 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/802.1
  • OA002138

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Goederenstation Antwerpen-Zuid

Ledeganckkaai 7, Antwerpen (Antwerpen)

Ten noorden van de Ledeganckkaai staat het enige gebouw dat nog rest van het grote complex van het Zuidstation (1896-1898). Het betreft het voormalige goederenstation, gebouwd in 1901 naar ontwerp van architect en eerstaanwezend bouwmeester Franz (François) Seulen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het goederenstation Antwerpen-Zuid is beschermd als monument.

Waarden

Voormalig goederenstation van het station Zuid is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Het goederenstation werd rond 1905 opgetrokken en is het enige restant van het in de jaren 1960 gesloopte complex van het Zuidstation. In het gebouw bevinden zich een centrale lokettenzaal en kantoren. De neoclassicistische gevels verbergen een ijzeren draagstructuur met art nouveau-elementen die de architecturale waarde van het gebouw uitmaakt. Het station behoort tot het maritieme en industriële patrimonium van de stad en is stedenbouwkundig van belang als getuige van de zuidelijke stadsuitbreiding en -ontwikkeling.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.