Burgerhuis ontworpen door Jos. Bascourt

Beschermd monument van 27-04-2005 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Tweelingenstraat
Locatie Tweelingenstraat 1 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/128.1
  • 4.01/11002/2223.1
  • OA003443

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoekensemble van Jos Bascourt

Tweelingenstraat 1, Dolfijnstraat 40-44, Antwerpen (Antwerpen)

In 1894 kreeg Bascourt de opdracht om voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen een ensemble van vier huizen te bouwen op de hoek van de Tweelingen- en de Dolfijnstraat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het hoekhuis van de Tweelingenstraat met de Dolfijnstraat, ontworpen door Jos. Bascourt.

Waarden

Tweelingenstraat 1 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het geheel van het werk van Jos. Bascourt wordt gekenmerkt door het gebruik van verschillende stijlen gaande van neotraditionalisme over art nouveau tot neoclassicisme en oriëntalisme. Hij wist zich in deze stijlen moeiteloos uit te drukken. Hij liet zich hierbij deels inspireren door werk van voorgangers en tijdgenoten maar wist steeds de aangereikte elementen om te werken tot een eigen idioom waardoor hij een aantal sleutelgebouwen realiseerde binnen zijn werk maar ook binnen het kader van de Antwerpse architectuur van de periode 1890 - 1915.
De gebouwengroep Tweelingenstraat 1, Dolfijnstraat 40-42-44 gebouwd in 1894 in neoclassicistische stijl met italianiserende elementen onder invloed van de architectuur van Stordiau. Bovendien interessant omwille van de hoekoplossing waarbij een ronde toren het scharnierpunt vormt tussen de twee straten.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.