Beschermd monument

Hoeve De Nieuwe Kam

Beschermd monument van 15-03-2004 tot heden
ID: 723   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/723

Besluiten

De Oude Kam met omgeving, de Nieuwe Kam en woning Abbeloos met stalvleugel en toegangshekken
definitieve beschermingsbesluiten: 15-03-2004  ID: 4197

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de hoeve De Nieuwe Kam.


Waarden

De Nieuwe Kam is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

wellicht rond 1755 door een dorpsnotabele opgetrokken illustreert de Nieuwe Kam – zo genoemd ter onderscheid met de oudere banbrouwerij (1742) – de evolutie van een rijker burgerhuis tot een middelgrote semi-gesloten vierkanthoeve met 19de-eeuwse stallingen, aangepaste, oudere langsschuur en een circa 1900 te dateren brouwerij, achtereenvolgens in gebruik als stokerij (circa 1800-1876) en als brouwerij (1900-1926) waarvan de monumentale schouw, eest, koperen filterkuip en afkoelbak bewaard bleven.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: opgevat als een eenlaags, bakstenen boerenburgerhuis van acht traveeën onder mansardedak met sober geprofileerde daklijstbalkjes en drie houten dakkapellen illustreert de rond 1755 te dateren Nieuwe Kam een midden 18de-eeuwse landelijke architectuur in overgangsstijl gekenmerkt door een beperkt gebruik van natuursteen – in dit geval de streekeigen groene arkose van Tubize – en een doorleven van traditionele vormen zoals kruisvensters, kloosterkozijnen en een rondboogdeur gecombineerd met nieuwe Franse invloeden zoals een steekboogdeur met bovenlicht ingeschreven in een rechthoekige omlijsting met negblokken en druiplijst, dakkapellen met Louis XV-detaillering en een vrij vroeg gebruik van het mansardedak.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Nieuwe Kam

Dorpsstraat 32, 32A, 32B, 32C, 32D (Gooik)
Gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats, daterend van 1711. Mooi boerenburgerhuis met één verdieping van acht traveeën onder mansardedak.