Beschermd monument

Sint-Antoniuskapel van Salphen

Beschermd monument van 23-02-1983 tot heden
ID: 7230   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7230

Besluiten

Sint-Antoniuskapel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-1983  ID: 1889

Beschrijving

De bescherming omvat de 17de- en 18de-eeuwse Sint-Antoniuskapel van Salphen. De onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De Sint-Antoniuskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Antoniuskapel van Salphen met omgeving

Salphen zonder nummer (Malle)
De in 1626 opgerichte Sint-Antoniuskapel van Salphen bevindt zich op een driehoekig perceel begroeid met opgaande bomen.